СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

  • Превози с контейнери (вкл. малки пратки)
  • Транспортни проекти / Комплектни доставки
  • Специфични операции в свободни безмитни зони

Научете повече

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

  • Превоз на контейнери по железница
  • Комбинирани транспорти с претоварване на друг вид транспортно средство
  • Заявяване на вагони пред БДЖ пo желание на клиента
  • Тарифна информация

Научете повече

МОРСКИ ТРАНСПОРТ

  • Превози с контейнери (вкл. малки пратки)
  • Транспортни проекти / Комплектни доставки
  • Специфични операции в свободни безмитни зони

Научете повече

САМОЛЕТНА СПЕДИЦИЯ

Карго агент на IATA

  • Международни самолетни превози по цял свят.
  • Спедиторска обработка и транспорт на всякакви стоки: генерални товари, лесноразваляеми стоки, живи животни, лични вещи, ценни пратки...
  • Пълно логистично и митническо обслужване

Научете повече

ГРУПАЖЕН ОФИС И СКЛАДОВА БАЗА

Специализирани складови секции за:

  • фармацевтични продукти с контролиран температурен режим
  • медицински изделия
  • конфекция на закачалки
  • качествен контрол на текстил
  • опасни химически вещества и смеси

Научете повече

Международна спедиция, логистика и транспорт

Комплектни товари Доставки по цял свят с автомобили, железница, кораби и самолети. Комбинирани транспортни технологии.

Складиране Транспортно-спедиторски терминал на 17 000 кв.м. Специализирани складови секции за фармацевтични продукти. Митнически склад.

Спедиция Групажни линии от/до Европа, и доставки в страната; консолидиране на малки пратки. Претоварвания от/за Близкия Изток и Централна Азия.

Новини 13 май 2015

Сертификат "Коректна фирма"

  Изследователски център на клиентските мнения издаде на Скорпион Шипинг ООД сертификат… повече

Запитване за оферта